MyDiagnostick

Et enkelt håndholdt EKG-apparat


MyDiagnostick automatisk starter opptak når metall håndtak er laget. Man kan f.eks ta sporadiske EKG eller programmet slik at en pasient kan ta det hjem for et par uker til opptak. Pasienten kan deretter når – og hvor som helst spille inn en 60-sekunders EKG. Du kan administrere innstillingene når en episode av atrieflimmer er oppdaget vises et rødt kryss. Grønn hake når den ikke registrerer atrieflimmer. Deretter kan en skrive ut EKG om ønskelig ved å koble MyDiagnostick til datamaskinen.

‘MyDiagnostick’ er bestandig og lett å rengjøre eller desinfisere!
Programvaren for PC inkludert!