• Scan-Med a|s Norway er et heleid norsk firma med import, salg og service av medisinsk teknisk utstyr. Vårt kontor og lager er i Drammen. 

Scan-Med a|s Norway ble etablert sent 1982. Scan-Med gruppen i Norge har 15 fast ansatte. Ni av disse arbeider med administrasjon og lager. De resterende arbeider med salg og service, av disse er 2 sykepleiere. Eieren er aktiv i firmaet. De som arbeider med teknikk er godkjente av NVE. Dette gir oss adgang til reparasjoner og service av våre egne agentprodukter og medisinsk elektronikk generelt.Sammen med vår evne til å knytte til oss produsenter med unike, gjennomprøvde produkter, gjør dette oss til en interessant samarbeidspartner for norske sykehus og helseinstitusjoner. Sammen med våre datterselskaper i Danmark, Sverige og Finland dekker vi hele Skandinavia.

Stort fokus på levering

Vårt normale lager er på ca. 3 måneders forbruk. Forøvrig etterstreber vi raske og presise leveringer:

  • Levering pr. post  - normalt samme dag
  • Levering pr. bil   - normalt samme dag/neste virkedag
  • Express levering   - kan foretas ved behov

Miljømessige forhold

Scan-Med a|s Norway er med i resirkulasjonsordning for papp, plast og emballasje samt elektronikkretur.
Se nærmere beskrivelse av vår Miljøpolitikk

GDPR

GDPR-forordningen gir deg som bruker rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Dersom du ønsker å få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg kan du sende en e-post til scan-med@scan-med.no

Scan-Med Norway   Scan Med ab   Scan-Med as Denmark   

Produkter