• Scan-Med a|s Norway er et heleid norsk firma med import, salg og service av medisinsk teknisk utstyr. Vårt kontor og lager er i Drammen. 

Scan-Med a|s Norway ble etablert sent 1982. Scan-Med gruppen i Norge har 17 fast ansatte. Ni av disse arbeider med administrasjon og lager. De resterende arbeider med salg og service, av disse er 3 sykepleiere. Eieren er aktiv i firmaet. De som arbeider med teknikk er godkjente av NVE. Dette gir oss adgang til reparasjoner og service av våre egne agentprodukter og medisinsk elektronikk generelt.Sammen med vår evne til å knytte til oss produsenter med unike, gjennomprøvde produkter, gjør dette oss til en interessant samarbeidspartner for norske sykehus og helseinstitusjoner. Sammen med våre datterselskaper i Danmark, Sverige og Finland dekker vi hele Skandinavia.

Stort fokus på levering

Vårt normale lager er på ca. 3 måneders forbruk. Forøvrig etterstreber vi raske og presise leveringer:

  • Levering pr. post  - normalt samme dag
  • Levering pr. bil   - normalt samme dag/neste virkedag
  • Express levering   - kan foretas ved behov

Miljømessige forhold

Scan-Med a|s Norway er med i resirkulasjonsordning for papp, plast og emballasje samt elektronikkretur.
Se nærmere beskrivelse av vår Miljøpolitikk

GDPR

GDPR-forordningen gir deg som bruker rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Dersom du ønsker å få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg kan du sende en e-post til scan-med@scan-med.no

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1.juli 2022.

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Dette medfører sentrale plikter og rettigheter som forplikter Scan-Med as Norway

  • Vi har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
  • Vi har plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger
  • Vi har plikt til å utgi informasjon og rett til informasjon om selskapets forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid – enhver kan spørre oss.

Scan-Med as Norway søker å ha kontroll på leverandørene og leverandørkjedene tilbake til råvarer og vi har planer for tiltak dersom noe ikke er som det skal («corrective actions»). Vi håndterer dette ved å stille krav til våre leverandører som bekrefter dette ved å signere Scan-Med sin «Code of Conduct» erklæring. I denne erklæringen innestår leverandørene, også på vegne av sine underleverandører, at de respekterer og etterlever grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tillegg benytter vi et eksternt firma til å aktsomhets vurdere våre leverandører.

Vi har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for både internt drift og i forhold til vår leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Representanter fra allmenheten som måtte ha spørsmål til hvordan vi håndterer forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i relasjon til produkter fra leverandører og deres underleverdører, kan henvende seg skriftlig med begrunnelse ved å sende epost til scan-med@scan-med.no

Scan-Med Norway   Scan Med ab   Scan-Med as Denmark   

Produkter