• Scan-Med a|s Norway er et heleid norsk firma med import, salg og service av medisinsk teknisk utstyr. Vårt kontor og lager er i Drammen. 

Scan-Med a|s Norway ble etablert sent 1982. Scan-Med gruppen i Norge har 17 fast ansatte. Ni av disse arbeider med administrasjon og lager. De resterende arbeider med salg og service, av disse er 3 sykepleiere. Eieren er aktiv i firmaet. De som arbeider med teknikk er godkjente av NVE. Dette gir oss adgang til reparasjoner og service av våre egne agentprodukter og medisinsk elektronikk generelt. Sammen med vår evne til å knytte til oss produsenter med unike, gjennomprøvde produkter, gjør dette oss til en interessant samarbeidspartner for norske sykehus og helseinstitusjoner. Sammen med våre datterselskaper i Danmark, Sverige og Finland dekker vi hele Skandinavia.

 

Stort fokus på levering

Vårt normale lager er på ca. 3 måneders forbruk. For øvrig etterstreber vi raske og presise leveringer:

  • Levering pr. post  – normalt samme dag
  • Levering pr. bil   – normalt samme dag/neste virkedag
  • Express levering   – kan foretas ved behov

 

Miljømessige forhold

Scan-Med ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert første gang i 16. juni 2009 og siden blitt resertifisert.

Sertifiseringen betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å redusere sin miljøpåvirkning og øke sin bærekraftige praksis. Gjennom en grundig prosess har vi identifisert områder der vi kan forbedre oss og iverksette tiltak for å redusere vårt miljø avtrykk.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.

Gjennom vår Miljøfyrtårn-sertifisering ønsker vi å inspirere andre til å følge vårt eksempel og ta konkrete skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen kan vi gjøre en forskjell for miljøet og kommende generasjoner.

Har dere spørsmål, innspill eller ønsker å få tilsendt vår klima- og miljørapport, kan dere kontakte oss på scan-med@scan-med.no.

 

Returordning for emballasje og elektronisk avfall

Scan-Med er stolt medlem av Grønt Punkt Norge og RENAS, som underbygger vårt engasjement for miljøansvar og resirkulering. Gjennom medlemskapene sikrer vi at emballasje og elektronisk avfall håndteres på en bærekraftig og forsvarlig måte, i tråd med vår dedikasjon til miljøvern.

Vi minner om at enkelte av våre produkter inneholder EE-komponenter. Disse produktene skal derfor ved slutten av sin lange levetid, leveres på egnet sorteringsanlegg. Alternativt tar vi retur på tilsvarende EE-produkter. Returer kan avtales i forbindelse med leveranser og nyinstallasjoner, serviceoppdrag eller sendes direkte til vårt lager.

 

GDPR

GDPR-forordningen gir deg som bruker rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Dersom du ønsker å få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger vi har om deg kan du sende en e-post til scan-med@scan-med.no
 

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1.juli 2022.

«Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold»

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Dette medfører sentrale plikter og rettigheter som forplikter Scan-Med as Norway

  • Vi har plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger
  • Vi har plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger
  • Vi har plikt til å utgi informasjon og rett til informasjon om selskapets forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid – enhver kan spørre oss.

Scan-Med as Norway søker å ha kontroll på leverandørene og leverandørkjedene tilbake til råvarer og vi har planer for tiltak dersom noe ikke er som det skal («corrective actions»). Vi håndterer dette ved å stille krav til våre leverandører som bekrefter dette ved å signere Scan-Med sin «Code of Conduct» erklæring. I denne erklæringen innestår leverandørene, også på vegne av sine underleverandører, at de respekterer og etterlever grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I tillegg benytter vi et eksternt firma til å aktsomhets vurdere våre leverandører.

Vi har vedtatt etiske retningslinjer som gjelder for både internt drift og i forhold til vår leverandørkjede og forretningsforbindelser.

Representanter fra allmenheten som måtte ha spørsmål til hvordan vi håndterer forhold knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid i relasjon til produkter fra leverandører og deres underleverdører, kan henvende seg skriftlig med begrunnelse ved å sende epost til scan-med@scan-med.no

 

Scan-Med Norway   Scan Med ab   Scan-Med as Denmark   

Produkter