Periodisk service og vedlikeholdPeriodisk service og vedlikehold

Det er generelt svært viktig at medisinsk teknisk utstyr er under teknisk tilsyn for å ivareta sikkerhet ved bruk av utstyret. Vi anbefaler periodisk service og vedlikehold på vårt utstyr som er i henhold til produsenten sine anbefalinger. Omfanget av vedlikeholdet avhenger av type utstyr og/eller hvor mye det blir benyttet, men i de fleste tilfeller er anbefalt vedlikeholdsintervall satt til en gang pr år.

Det er generelt god økonomi i å gjennomføre service på utstyret. Ikke minst er service viktig for å unngå driftsstans og de problemer det kan gi i forbindelse med pasientbehandlingen.

Vår serviceavdeling tilbyr periodisk vedlikehold, reparasjonsservice, innbytteordning og supportavtaler etter kundens ønske og behov. Vi er fleksible, serviceorienterte og strekker oss langt for å imøtekomme våre kunder.

FOR INNSENDING AV UTSTYR send e-post til:

Det blir da opprettet et saksnummer og
adresselapp for innsending

Bruke TeamViewer
for fjernsupport.