Kjære kunder og samarbeidspartnere,

Scan-Med teamet vil takke for tilliten og det gode samarbeidet gjennom året 2022. Scan-Med ser frem til et spennende nytt år med dere som våre kunder og samarbeidspartnere!

Scan-Med a|s Norway overfører kompetanse til deg!

AKTUELT

Årskalender 2023

– vår populære kalender er sendt ut og er på vei til mange av våre kunder og samarbeidspartnere! Kunstneren bak den fantastiske 2023-tegningen er Hege Brandsdal Eriksen ( Instagram @hegekatt) …