dermalight® MED / MPD – diagnosesystem

Diagnostisk system for å bestemme erytemterskel før oppstart av UV-behandling

Viktig! Denne enheten er kun for profesjonell bruk. For privat UV-behandling anbefaler vi dermalight®80R


Dermalight®80-testeren er det kompakte verktøyet for sikker bestemmelse av minste UVB erytemdose (MED) eller minimum fototopisk UVA-dose (MPD), avhengig av valg av strålingskilder (UVB 311nm eller UVA – spektrum).

Eksponeringsenheten er delt inn i ti lysterapitestfelt. Doseringen i de enkelte testfeltene er et resultat av ulik skyggelegging av den fremkommende UV-strålingen. MED eller MPD bestemt på denne måten brukes til å bestemme den optimale startdosen for UV-behandling, avhengig av erytemdannelsen.

Beskyttelsesfunksjoner

Akrylglassrute beskytter mot direkte kontakt og tilsmussing av rampelyset
Bestemmer minimum erytemdoser separat for UVA og UVB
Bestemmer minimum erytemdoser separat for UVA og UVB
Ekstern kontrollboks muliggjør praktisk, sikker og enkel kontroll av enheten
Pasientvernebriller beskytter brukere mot UV-stråling

Effektivitet

10 testfelt tillater nøyaktig bestemmelse av erytemterskelen

Komfort

Hendig, lett og praktisk å oppbevare

Bruksområder

Diagnostisk system for å bestemme erytemterskel før oppstart av UV-behandling

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner (LxBxH)
30 x 6 x 4,5 cm

Testfeltdimensjoner (LxB)
11 x 4 cm

Vekt
0,3 kg

Strømforsyning
230 V AC, 50 Hz

Medfølger
• 1 dermalight®80 tester
• 1 par UV-beskyttende briller (pasient)
• 1 bruksanvisning

Med forbehold om tekniske endringer