Dermalight MED / MPD lystester

Lystester


 

Dette er en enhet som avgjør hva som er minimum UVB eryten dose (MED) og minimum UVA phototoxic dose (MPD).

Dermalight 80 MED apparatet leveres med enten UVB bredspektret lys eller med UVB (TL-01) smalspektret lys.

Apparatet har 6 felter som belyses i forskjellige doser.