WristOX2 3150

Praktisk pulsoximeter klokke til måling av O2 metning over tid. Meget lang hukommelse. Til bruk på sykehus og avdelinger som gjør langtidsregistrering av pasienter eller 6 minutters gangtest. (Krever nVision software).

 


  • m/ Nonin fingerprobe eller flexprobe
  • Armbånd til feste på håndledd
  • 1080 timers hukommelse med mulighet for utskrift via software
  • Enkel betjening
  • Display viser verdiene for SpO2 og puls, verdier kan skjules
  • Batteridrift 1 stk AAA batterier
  • Kan også leveres med Bluetooth teknologi