STAN S41

• Intern FHR-overvåkning ved hjelp av skalpelektrode
• ST-analyse av føtale EKG
• Intern uterinaktivitetsovervåkning ved hjelp av IUP-kateter
• Integrert telemetriovervåking for enkel bruk og bærbarhet
• Stor berøringsskjerm med farger
• Hurtig utløsning fra vogn og veggmontering
• Batteridrevet drift for overvåking under transport
• Triplet Ultrasound FHR

Kategori: Stikkord: , ,

Neoventa Stan S41

Vi lanserer nå den splitter nye STAN S41 – en komplett, kompakt og bærbar CTG-enhet med integrert skriver og kapasitet for integrert telemetri. I tillegg kan du se og tolke all informasjon direkte på den store skjermen. Med alle funksjonene du forventer av en CTG-enhet, kommer STAN S41 med ekstern overvåkning og materielle parametere som standard. Den fleksible designen støtter mange forskjellige konfigurasjoner. Du kan alltid oppgradere STAN S41 for å dra nytte av sitt fulle potensial og få en enhet som er tilpasset arbeidsflyten på klinikken din.

 • Intern og ekstern CTG
 • ST analyse
 • Antenatal analyse
 • Berøringsskjerm
 • Integrert printer
 • Batteridrift
 • Trådløs/kablet transducer
 • Maternel SpO2, blodtrykk,
  EKG og respirasjon
 • Lagring og integrering:
  STAN Viewer / STAN Viewer Live
  eller CMS systemet Milou og Partus
 • Monter frittstående, på vegg
  eller høydejusterbar tralle

Ta kontakt for mer informasjon.

Veiledning

Skjermbilde / Start registrering / Nullstill TOCO / Legg inn pasientdata

 

Hendelseslogg – fritekst / Hendelseslogg mal / Hendelseslogg malredigering

 

Innstillinger aktiv redigering / Endre visning / Meny / Meny ST / Koble til FEKG

 

Måle blodtrykk/ Pulsoksymetri

 

Pause registrering / Avslutt registrering

 

Utskrift under registrering / Utskrift etter endt registrering

Tips og triks

Brukergrensensitt
 • Hendelseslogg og innstillinger («tannhjul/BED») er ikke tilgjengelig før man har startet registrering. En god regel er derfor alltid å starte registrering før man gjør noe annet.
 • Berøringstastene responderer på lette berøringer med flat finger. Å trykke med neglen eller trykke hardere hjelper ikke.
 • Ved manuell registrering av pasient, innleggelse av notat i hendelseslogg (fritekst) eller redigering av mal i hendelseslogg må man alltid bekrefte med «Angi» for å komme videre.
 • Skulle det skje at berøringstastene henger seg opp, prøv å vente 15-20 sekunder og forsøk igjen. Hvis tastene fortsatt ikke responderer, skru av og start på nytt.
 • «Menu» tasten har en tilleggsfunksjon utover det å gi tilgang til systeminnstillingene (noe de ordinære brukerne ikke skal ha behov for i det daglige), nemlig at den kan låse skjermtastene. Hold tasten inne til det står med rød tekst nederst på skjermen: «Berøringstastene låst». Man kan da trygt vaske over skjermen uten å aktivere tastene (apparatet sier ifra når den tror man forsøker å bruke de låste tastene). Hold tasten inne igjen for å låse opp (rød tekst forsvinner).

 

Transduserprioritet
 • Husk at lårplatekabel (FEKG) overkjører US1. Hvis apparatet ikke responderer på US1, sjekk først om lårplatekabel står i.
 • For apparater med trådløse transdusere: US1 med tråd og TOCO med tråd velges automatisk hvis de er tilkoblet. Koble fra disse for å bruke US1 trådløs og TOCO trådløs.
 • For apparater med trådløse transdusere: Transdusertype for registrering av tvilling vil som default være satt til trådløs hvis apparatet er levert med komplett sett trådløse transdusere. Ønsker du å heller bruke US2 med tråd, åpne registreringsinnstillinger ved å trykke «tannhjulet» eller «BED». For å endre hva som er default, kontakt Scan-Med.

 

Trådløse transdusere
 • Trådløse transdusere lader kun når apparatet er tilkoblet strøm fra vegg. Påse at transduseren står ordentlig i dockingen, ladeikon skal vises i displayet på transduseren.
 • Forsikre deg om at trådløse transdusere står ordentlig i dockingen før du triller av gårde. Løs transduser kan falle ut når du triller over dørstokker og liknende.
 • De trådløse transduserne må av og til «vekkes». Hvis transduseren virker død, sett den tilbake i dockingen og se at displayet våkner til liv (hjelper naturligvis ikke hvis den ikke har fått lading).

 

Levetid batterier
 • Batteriene til trådløse transduserne er anbefalt å bytte hvert 2. år. Levetiden avhenger naturligvis av hvor hyppig transduserne blir brukt, gjentatt ut- og opplading svekker batteriene raskere.
 • Systembatteriet (opsjon) er kun ment som et backupbatteri (kort transport til operasjonssal etc), ikke som et bruksbatteri. Gjentatt utlading og opplading reduserer levetiden på batteriet. Anbefalt intervall for utskifting av batteriet er 2 år.

 

Slå av apparatet
 • Hold inne den oransje På/Av knappen for å skru av apparatet, det er ingen prosedyre der du må vente på bekreftelse slik det er på S31.
 • Hvis apparatet blir slått av uten at pågående registrering avsluttes vil du ved oppstart får meldingen «Feil i registreringsindex». Dette skyldes at det blir brudd i den kronologiske nummereringen av filer når en registrering ikke avsluttes før apparatet skrus av, men har ingen praktisk betydning. Ved å alltid avslutte (det krever to tastetrykk) unngår du at det skjer. Kontakt Scan-Med hvis apparatet allerede har denne meldingen og du ønsker den fjernet.
 • Hvis du setter registreringen på pause før du skrur av vil apparatet automatisk spørre om å fortsette registreringen når du starter opp igjen. På den måten kan du pause registreringen i mer enn 2 timer uten at registreringen avsluttes av apparatet (forutsetter naturligvis at apparatet ikke skal brukes på annen pasient i mellomtiden). Merk at i Milou vil den gjenopptatte registreringen vises som ny registrering på samme pasient.

 

Vedlikehold og generell utstyrsbehandling

Transdusere og øvrige sensorer (BT/SpO2) er regnet som forbruksvare (svært dyre sådan!). Garanti (ett år) gjelder ikke ved uhell og «mishandling». Noen tips for å forlenge levetiden:

 • Kveile sammen tråd til trådtransdusere ved oppbevaring. IKKE la de henge med knekk på kabelen, det er oppskriften på kabelbrudd. Bruk den medfølgende borrelåsen til å holde kveilen sammen. Kveile fra transduserhodet og ut. På apparater uten trådløs docking er det dessuten holder på høyre side av apparatet der trådtransduserne kan henge etter skruen.
 • Ved behov for desinfeksjon, bruk løsemiddelfrie alternativer dersom du har tilgang på det (f.eks Perasafe, OxyWipes). Utstyret er godkjent for rengjøring med 70% alkohol, men alkohol tørker ut plastikk og gummi. Hyppig rengjøring med alkohol øker faren for at komponenter av gummi og plast sprekker.
 • Noen desinfeksjonsmidler skummer. Skyll eller tørk av med rent vann etter desinfeksjon.
 • IKKE bruk såpe til rengjøring av skjermen. Såpe inneholder korn som riper opp skjermen og ødelegger touch-funksjonen.
 • La antennene til de trådløse transduserne ligge foldet under håndtaket, rekkevidden blir ikke bedre av å folde de ut. Antennene er sårbare og er best beskyttet liggende under håndtaket. Å bruke de som knagg for å henge ting på fungerer dårlig. På apparater uten trådløs kan man gjerne skru de av.
 • US-transdusere bør, som en hvilken som helst ultralydprobe, ikke falle i gulvet. Man risikerer at krystallene i transduseren slås ut av posisjon (den kan se uskadet og hel ut på utsiden), og transduseren er da per def ødelagt.
 • Transdusere (både med og uten tråd) er sprutsikre, dvs de tåler rennende vann. Man kan med andre ord fint skylle de i springen etter bruk, men de kan ikke brukes i badekar. Ny transduserløsning som også kan brukes i badekar er ventet i løpet av 2021, oppgradering vil bli mulig.
 • Et tips hvis pasienten skal overvåkes med trådløse transdusere over lengre tid, er å klippe til en tubebandasje i stor størrelse fremfor å bruke de vanlige beltene for å holde transduserne på plass. Pga innebygget elektronikk og batteri har de trådløse transduserne høyere vekt og er tykkere enn en trådtransduser, som gjør at beltene vrir seg lettere når pasienten beveger seg. Med en passe bred tubebandasje kan pasienten fint bevege seg uten fare for at transduserne faller i gulvet, samtidig som at transduseren i større grad holder seg i riktig posisjon. Neoventa vil snart lansere et dedikert produkt for dette.

 

Konfigurering
 • Nye apparater sendes til kunde med relativt standard konfigurasjon. S41 kan konfigureres på mange måter hvis man f.eks ønsker å benytte seg av alarmer. Kontakt oss hvis du har spørsmål rundt konfigurasjon av apparat(er).