TSA-II NeuroSensory Analyzer

  • QST undersøkelser
  • Kulde og varme stimulering
  • Test av C-fiber
Produsentens varenr: MO00004 Kategori: Stikkord: ,

Et viktig verktøy for Quantitative Sensory Testing (QST) for evaluering av nervesvakt i kliniske, forsknings- og farmakologiske studier

TSA-II NeuroSensory Analyzer er en presis enhet som er i stand til å generere og dokumentere respons på høyt repeterbare termiske og vibrasjonsstimuli, som varme, kulde, varmeinducerte smerter, forkjølt smerte eller vibrasjon.

TSA-II leverer kvantitativ vurdering av sensorisk nervefunksjon med liten kaliber (A-Delta og C-fiber), så vel som for store kaliber A-Beta fibre. TSA-II brukes også til å identifisere termisk smerte i ulike kliniske og forskningsapplikasjoner. Undersøkelses prosedyre i seg selv er lik den som brukes i rutinemessige undersøkelser som benyttes til øye- og hørselsundersøkelser, der pasientene blir bedt om å svare på visuelle eller auditive stimuli.

TSA-II-termoden er plassert på pasientens hud for å varme eller avkjøle huden. Pasienter reagerer på temperaturstimuli ved å trykke på en knapp, og sensorisk terskel er registrert og automatisk sammenlignet med en aldersmodig normativ data.

Nedlastninger