ELI 150c

Baxter logo            

Kompakt, portabelt og lett 12 avl. EKG apparat med fullverdige EKG funksjoner. ELI 150c er meget brukervennlig i moderne design, med liten fargeskjerm som viser EKG.


  • Intern lagring av opptil 100 EKG
  • Integrert termoskriver 12 cm
  • Veritas tolknings algoritme tilpasset både barn og voksne
  • Best 10 funksjon som forenkler EKG-tagning av urolige pasienter/barn
  • Standard AM12 eller WAM med trådløs overføring av EKG fra pasient til EKG-skriver enhet
  • Utskrift på 10,8 cm papir, Standard eller Cabrera 3, 3+1, 3+3 eller 6 kanaler
  • Gode kommunikasjonsmuligheter*;
  • LAN, WLAN, GPRS (krever WLAN) og USB kombinert med ELI Link (gratis software) gir tilgang til lagring på PC eller USB minnepenn i flere formater. (F.eks. PDF)