Diamant – software

Elektronisk journal for nyrepasienten. Kan benyttes både til poliklinisk, HD og PD pasienter

  • Ivaretar all dokumentasjon
  • Kommuniserer med alle typer dialysemaskiner
Kategori: Stikkord: ,

Diamant er en papirløs, elektronisk journal for:

  • Poliklinikkpasienter
  • HD pasienter
  • PD pasienter
  • Transplantasjonspasienter
  • Plasmaferesepasienter

Dette er ikke kun et fagsystem for HD delen, men det er et kvalitetssikringssystem og administrasjonssystem – som kan følge pasienten i hele hans sykdomsperiode – fra poliklinikk før/etter transplantasjonen – til evt. behandlingsformer som HD, PD eller plasmaferese.

Med forskjellige moduler kan infrastruktur tilpasses den enkelte poliklinikk, satellitt eller dialyseavdeling.
Alle fagteam som er knyttet til nyrepasienten kan behandle data via Diamant – alt ut i fra de rettigheter og kunnskaper de har til enhver tid.

Nedlastninger

Video