Vi er stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert!

Vi i Scan-Med ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert første gang i 16. juni 2009 og siden blitt resertifisert.

Sertifiseringen betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å redusere sin miljøpåvirkning og øke sin bærekraftige praksis. Gjennom en grundig prosess har vi identifisert områder der vi kan forbedre oss og iverksette tiltak for å redusere vårt miljøavtrykk.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.

Gjennom vår Miljøfyrtårn-sertifisering ønsker vi å inspirere andre til å følge vårt eksempel og ta konkrete skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Sammen kan vi gjøre en forskjell for miljøet og kommende generasjoner.

Har dere spørsmål, innspill eller ønsker å få tilsendt vår klima- og miljørapport, kan dere kontakte oss på scan-med@scan-med.no.

Returordning for EE-avfall

Vi minner om at enkelte av våre produkter inneholder EE-komponenter. Disse produktene skal derfor ved slutten av sin lange levetid, leveres på egnet sorteringsanlegg. Alternativt tar vi retur på tilsvarende EE-produkter. Returer kan avtales i forbindelse med leveranser og nyinstallasjoner, serviceoppdrag eller sendes direkte til vårt lager.

Vi er medlem av Grønt Punkt Norge og Renas