Vi fører en svært god miljøpolitikk. Dette innebærer at vi som importør av medisinteknisk utstyr, selger og markedsfører produkter som for en god del består av gjenvinningbare komponenter. For vårt selskap er det viktig å drive et målrettet og seriøst miljøarbeide for å oppfylle våre kunders, leverandørers og andre interessenters forventninger om oss som en attraktiv leverandør og samarbeidspartner. Gjennom stadige forbedringer og med et kunnskapsrikt og motivert personale streber vi etter å være en god miljøbedrift. Arbeidet med å få fram opplysninger for alle produkter pågår kontinuerlig og vi har informert våre ulike leverandører om de miljøkrav som stilles fra sluttbrukerne. Vi besluttet i oktober 2008 å bli en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. En arbeidsgruppe ble nedfelt for å nå dette målet. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Tiltakene er konkrete og målbare.

Miljøfyrtårn

Vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert første gang i 16. juni 2009 og re-sertifisert i juni 2018. Gjennom Miljøfyrtårn-sertifisering ønsker vi å skape en enda mer miljøvennlig drift og kan gjennom sertifiseringen vise til en tydelig og dokumentert miljøprofil.
Helse Sør-Øst har også via firma Ernst og Young AS evaluert vår miljøstatus (des. 2010). En del av deres konklusjon sier: » Vårt overordnede inntrykk er at bedriften her et godt fokus på miljøarbeid. Miljøledelses systemet, tiltak, handlingsplaner og rapportering er hensiktsmessig dimensjonert forhold til Scan-Med a|s sin størrelse og kjerneområde.»
Ta kontakt for kopi av rapporten.

Kontinuerlig fokus:

  • Vi benytter miljøgodkjente transportører
  • Vi har kildesortering av avfall
  • Vi er bevisste i å kjøpe inn produkter med miljøprofil til eget bruk
  • Vi arbeider systematisk med å innføre miljøbesparende tiltak for å redusere energiforbruk etc.

Oppfordring:

Vi oppfordrer deg som kunde til å tenke over hvordan du kan være med på å minske miljøbelastningen i forbindelse med dine innkjøp. Husk at alle vareleveringer fra dine leverandører belaster miljøet. Derfor bør du samle kjøpene på så få leverandører som mulig, og tenke på hvor ofte det er nødvendig å bestille varer. Unngå små bestillinger og tenk på å samle bestillingene! Hver brukte liter drivstoff forårsaker ca. 2,3 kilo CO2, og det er vårt felles ansvar å forsøke å redusere dette mest mulig. Ifølge verdens klimapanel er CO2 den viktigste årsaken til global oppvarming.

Vi er medlem av NorSirk, Grønt Punkt Norge, Renas

Produkter