Stanviewer

Kategori: Stikkord: ,

Med STAN Viewer programvaren kan man vurdere avsluttede eller pågående CTG-registreringer på en ordinær PC, enten direkte inne på fødestuen eller skjermet fra pasienten på f.eks. vaktrommet.

STAN Viewer er et nyttig verktøy for opplæring da det gir mulighet for å studere caser og dele konkrete erfaringer.

Gjennom STAN Viewer blir dataene automatisk anonymisert slik at man kan man arkivere, printe og dele CTG-registreringer via e-post. STAN Viewer er et essensielt verktøy for forskere, og til stor hjelp ved klinisk kvalitetssikring.