WA® CardioPerfect

 

Baxter logo

Arbeidsstasjon for hvile-EKG

Kategori: Stikkord:

  • PC-basert hvile-EKG, kan bestilles med eller uten tolkningsprogramvare
  • WACPW hvile-EKG-modul SW
  • Digital EKG-modul – AM12
  • Hvile-EKG-funksjonalitet: 12-kanals automatisk eller manuell modus, standard EKG-målinger, rytme, gjennomsnittskomplekser, EKG-seriesammenlikninger
  • 10-leder pasientkabel/ Banan/IEC
  • 500 Hvileelektroder
  • Hurtigveiledning
  • Elektronisk brukerhåndbok på CD


Modeller man kan velge

ART NR.NAVN
CPR-AM-UN-EB-DPC-basert hvile-EKG, uten tolkende programvare
CPR-AM-UI-EB-DPC-basert hvile-EKG, med tolkningsprogramvare


Ta gjerne kontakt med oss for å få råd til valg av produkt