WA® CardioPerfect

 

Baxter logo

Arbeidsstasjon for hvile-EKG.
Vi tilbyr også en pakkeløsning som inneholder CardioPerfect og 24-timers blodtrykksmåler – ABPM 7100.
For mer informasjon om artikkelnr. se nedenfor.

Kategori: Stikkord:

  • PC-basert hvile-EKG, kan bestilles med eller uten tolkningsprogramvare
  • WACPW hvile-EKG-modul SW
  • Digital EKG-modul – AM12
  • Hvile-EKG-funksjonalitet: 12-kanals automatisk eller manuell modus, standard EKG-målinger, rytme, gjennomsnittskomplekser, EKG-seriesammenlikninger
  • 10-leder pasientkabel/ Banan/IEC
  • 500 Hvileelektroder
  • Hurtigveiledning
  • Elektronisk brukerhåndbok på CD


Modeller man kan velge

ART NR.NAVN
CPR-AM-UN-EB-DPC-basert hvile-EKG, uten tolkningsprogramvare
CPR-AM-UI-EB-DPC-basert hvile-EKG, med tolkningsprogramvare
101445-AMPakkeløsning som inneholder 24T.BT og EKG med tolkningsprogramvare
101451-AMPakkeløsning som inneholder 24T.BT og EKG uten tolkningsprogramvare


Ta gjerne kontakt med oss for å få råd til valg av produkt