Rumba

Behandlingsstol

Kategori: Stikkord:

Ny komfortabel behandlingsstol fra anerkjente VELA

Rumba, utviklet i samarbeid med danske sykehus.

  • Passer til mange sykehusavdelinger, barsel, føde, nyfødt intensiv (mor/far/barn stol) dagkirurgiske avdelinger og andre medisinske og kirurgiske avdelinger.
  • ”Døgn/dag-stol” til kortere innleggelse av pasienter.
  • Passer fint til ambulante pasientforløp, hvor pasienten skal hjem samme dag, da stolens design og utforming understøtter “den oppegående pasient”.
  • Mange elektriske innstillingsmuligheter, som pasienten selv kan stille inn en god hvilestilling med høy komfort.
  • Elektrisk tilt av setet, som gir pasienter mulighet for selv å sette seg ned eller reise seg opp av stolen – uten å skulle tilkalle personale.
  • En danskprodusert stol i høy kvalitet, som er utviklet i samarbeide med Kolding Sykehus og Odense Universitetshospital.
  • Særdeles anvendelig til pasienter med luftveisinfeksjoner, da stolens gode sitte og hvilestillinger kan avhjelpe åndenød, hoste og lignede.
  • Mindre plasskrevende enn en sykehusseng.

 

 

 

Video