SleepCube Bilevel CPAP

SleepCube Bilevel S og Bilevel S/T. Apparatene har justerbar trigger både for inspirasjon og ekspirasjon slik at det passer de forskjellige brukerne. Apparatene er støysvake, små og lette. DeVilbiss Sleepcube Bilevel S og S/T har en mulighet for å justere hvor raskt apparatet øker trykket fra ekspirasjon til inspirasjon, og hvor raskt inspirasjonstrykket faller til ekspiratorisk trykk

Kategori: Stikkord: ,

  • Store betjeningsknapper og stort display med norsk tekst
  • Lett å lese med store bokstaver og bakgrunnslys
  • Apparatet kan laste ned data for å kontrollere bruken
  • DeVilbiss Bilevel S og S/T kan leveres med integrert varmefukter