PalmSAT 2500 M

Robust håndholdt pulsoximeter  på sykehus, sykehjem og legekontor.   Kan også benyttes til måling av  oksygenmetning over tid, samt 6 minutters gangtest. (Krever nVision software).  Brukervennlig og enkel betjening.

 


  • m/ Nonin probe
  • 72 timers hukommelse med mulighet for utskrift via software
  • Enkel betjening
  • Lysdiode i tre farger angir pulssignalets styrke
  • 2 digitale LED displays viser verdiene for SpO2 og puls
  • Batteridrift, 4AA alkaline Cells, ca. 100 timers bruk
  • Kan benytte engangs eller oppladbare batterier