Dialyse og plasmafilter

Bain logo

Kategori:

Vi tilbyr DORA høy flux dialysefilter for HD og HDF fra Bain . Alle med høy ytelse og biokompatible membraner.

Sortimentet gjelder til 31. august 2023 (Nasjonal avtale)

Videre forhandler vi filtre for plasmafarese fra ASAHI.

Dialysator

Vi tilbyr DORA høy flux dialysefilter for HD og HDF fra BAIN. Alle med høy ytelse og biokompatible membraner.

Dialysatorene kan leveres i 1,6m2 til 2,4m2

1,4m2 kan leveres på forespørsel

Plasmafilter

Vi tilbyr plasmafilter og cascadefilter fra ASAHI