UA

  • Måleområde: 20-280 mmHg
  • Batteridrift: 4 stk. 1,5 volt
  • Mansjett: Standard, voksen 22-32 cm
  • Større eller mindre mansjett kan leveres
  • Måling: Automatisk måling
Kategori: Stikkord:

UA blodtrykksmonitoren inneholder den nyeste teknologien for nøyaktige målinger hjemme. One Step Plus Memory Monitor er fullautomatisk og oppblåses til riktig trykk hver gang en måling blir tatt. Skjermen lagrer de siste 90 lesingene i minnet og viser også gjennomsnittlige avlesninger. Den gjennomsnittlige lesingsfunksjonen beregner automatisk “gjennomsnittet” av totalmålingene som er lagret i minnet.