Pålitelig teknologi

Ved hjelp av Fleisch Pneumotachograph-teknologien tilbyr vi robuste og driftssikre produkter med nøyaktig måleteknologi, som optimal hygiene og beskyttelse mot kryssinfeksjon for pasienter, ansatte og selve enheten. Dette resulterer i effektiv drift og mindre tid til rengjøring.

Optimal hygiene

Når du bruker Vitalographs bakterielle/virale filter er det mye mindre behov for rengjøring/desinfisering av selve apparatet. Siste studier bekrefter mer enn 99,999 effektivitet mot bakterier og virus (f.eks TBC eller SARS-CoV2/COVID). Vennligst se studie som bekrefter dette av en tredjepart også.

Vitalograph-filter er tilpasset de fleste spirometermodeller på markedet. Se våre spirometer her