UV7002

Apparat til behandling av psoriasis/ eksem.

 • 42 stk 200 cm lange rør for bedre å kunne behandle høye personer, større utgangseffekt og kortere behandlingstider
 • 42 stk 120W, 200 cm TL-01 rør (smalspektret UVB)

UV-lysbehandlingskabinett for profesjonelt bruk

 • Kabinettet har moderne design med Touch-panel
 • Temperaturstyrte kjølevifter
 • Etterkjøling av kabinett
 • Filter på luftinntak
 • Justerbar kjølevifte (hastighet og retning) for kjøling av pasient
 • Sensorer som måler rørenes effekt
 • Apparatet har varsling for overdose. En grense – hvor betjening varsles
  om høy dosering – men hvor dette kan gis ved en bekreftelse – og en
  grense hvor den høye dosering varsles og ikke kan overskride.
 • Grensene for UVA-rør: 6,0 joule og 12 joule.
 • Grensene for UVB-rør: 1,5 joule og 3,0 joule
 • Rørene slukkes automatisk når innstilt dose er oppnådd
 • Stor dobbelt-dør(delt) som kan åpnes både innenfra og utenfra
 • Lyset slukkes automatisk når dørene åpnes.
 • Kabinettet har bunnplate og håndtak
 • Innvendig enkeltpanel for pasientbetjening av kjølevifte og start-/stopp knapp
 • Sikkerhets bryter (dødmannsknapp)
 • Plastdeksel foran rør gir mindre støv på rør og reflektorer. Lettere å rengjøre
 • Lengre rør enn på tidligere kabiner for å kunne behandle hele kroppslengde mere effektivt.
 • Strømtilkobling 400V 3 fase 50 Hz, eller 230V 3 fase 50 Hz
 • Effektforbruk når alle rør er tent 6,0 kW
 • Fysiske utvendige mål: 1357 x 1539 x 2310 mm

Om 7002

UV7002 er sammen med UV5002 flaggskip kabinene. Begge disse kabinene har 42 rør. Kabinen har en stor touchskjerm som er enkel å bruke. Behandlingen skjer i den internasjonale måleenheten «joule».
Kabinettet har med sine 42 rør god og romslig plass for alle typer pasienter. Kabinettet har et eget gulv som du går inn i. I tillegg står man på en myk gummimatte.

Kabinettet har i tillegg to håndtak som man holder i slik at man alltid får lys på hele kroppen. Inne i kabinettet er det i tillegg styring for viftene, samt nedtellings timer av gjenstående tid. Her er det også en nød bryter som man bare drar i dersom noe skulle ha skjedd. All behandling settes på pause når en av dørene åpnes, og startes igjen når dørene lukkes.

Dette gjør at behandler kan starte behandlingen, for så å få ut. Deretter kan pasienten kle av seg alene og lukke døren for å starte behandlingen.

UV7002 har to sensorer som sitter i toppen av kabinettet, disse tar en måling gjennom behandlingen. Dette gjør at man uansett får riktig behandling.
Forskjellen på UV7002 og UV5002 er at UV 7002 er høyere, slik at pasienter som er ekstra høye kan få belyst hele kroppen.

Størrelsen på rørene er 200 cm høye.

Konfigurasjoner

 • Mono TL01 (smalspektret UV-B)
 • Mono UV-A (PUVA)
 • Kombinasjon TL-01/PUVA 22/22