UV100L-UV6

Apparat til hjemmebehandling av
psoriasis / eksem. (Hel kropp)

Kategori: Stikkord:

Apparat med 8 stk UV6 (bredspektret) 100 W lysrør i full kroppslenge
(180 cm) med en rett bakvegg med 4 stk lysrør og to bevegelige
“vinger” med to lysrør hver, slik at det blir en tilnærmet halv sirkel.  Et
elektronisk tidsur med innstilling i minutter og sekunder bestemmer
behandlingstiden.  UV-100 står på to “føtter” med trinser.  Når
apparatet ikke er i bruk kan de bevegelige “vingene” foldes inn mot
bakveggen, slik at det tar minimalt med plass.