Xltex Protektor IOM

natus logo

  • Automatisk stopp og start av middelverdi under diatermi
  • Liten i størrelse men stor på funksjonalitet
  • 1 eller 2 monitorer efter ønske
Kategori: Stikkord: , ,

Intraoperative monitoring er bevet standarden innenfor for pasienter som gjennomgår rygg- eller nevrokirurgiske prosedyrer.
Kirurger, kirurgisk team og sykehusadministratorer anerkjenner behovet for høy kvalitetskontroll.
Xltek Protektor IOM-systemet er designet for å gi svært høye kvalitetsdata under de vanskeligste forholdene.

Intraoperative monitoring av:
• EEG
• BAER
• SEP
• EMG
• MEP
• VEP
• CMAP
• DENM
• Corticography
• Cortical mapping

Nedlastninger