Nyhet PartoSure!

 

Scan-Med kan nå presentere PartoSure, en ny kvalitativ test for påvisning prematur fødsel hos pasienter som viser kliniske tegn på dette. PartoSure er en rask, non-invasiv strips test for deteksjon av placentalt alfa mikroglobulin-1 (PAMG-1), og er mest anvendelig på pasienter med CL mellom 15-30 mm, der den prediktive verdien av CL i seg selv er lavest.

Les mer